Harasymowicz, Jerzy
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Cây kế | Tuổi già | Những thằng hề | Thức dậy  (thơ) 
Bốn bài thơ của Jerzy Harasymowicz (1933~) — một trong những nhà thơ hàng đầu của Ba Lan — : Những cây kế có mặt / hãy đừng nói với ta / về bộ mặt / ngu ngốc của hoa hồng // cây kế / triết gia thực sự / quan sát / những đường đời / khoác ngoài chiếc áo bụi... | Một chiếc dù già / buồn bã // nhìn / bằng đôi mắt xanh / mờ nhạt // phải tự mình quì / trên cái đi văng / đầy sách... | Mọi người đổ ra / Sông Poprad // Chỉ có áo khoác lông thú / và những tập ảnh gia đình / ở nhà... | Trước hết / bức tượng cổ hắng giọng // Tiếp đó / cái lò nấu reo... [Bản dịch Hoàng Ngọc Biên]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018