Trần Đông Đông [Chen Dongdong]
tiểu sử &  tác phẩm 

tác phẩm

Ðoạn hát nói trước bản aria | Thắp đèn | Vài lời về thơ mới | Những năm 1960 | Xe đò trong núi đi ra  (thơ) 
Bến tàu cao hơn bờ / Ðể đón phà, một người đưa thư đẩy xe đạp / Ông nâng nhẹ hai tay cầm han rỉ / Dòng sông đang xuôi theo mùa xuân... | Thắp đèn lên trong đá. / Cho chúng thấy dấu biển in sóng cuồng... | Ánh sáng trong âm nhạc đã phai mất. Hôm nay / chỉ có / những lữ khách đường dài / lùng tìm tình yêu trong mơ... | Người vệ binh đỏ băng xéo qua đường. Một toán người khua giáo / trông thật giống đám đất phủ giá ven sông / ngôi sao hạn hán đang lên, đẩy nhẹ cửa ngó vào / bảy con chim chết / cổ đẫm máu... | Xe đò trong núi đi ra, bừng lên hơi nóng / có chăng bao nhiêu năm tháng mọc trên đá đen ấy... [Bản dịch của Lê Đình Nhất-Lang]


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018