tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Bài thơ Việt Bắc (trích)  [chuyên đề  TRẦN DẦN]
[Sáng tác năm 1957, xuất bản năm 1991, nhà xuất bản Hội Nhà Văn]
...

           Chương X

Tết! -
     Ồ thế, thêm một tết!
 
Tôi
   quẳng nó
             vu vơ
                 vào một xó lòng,
 
nơi đó
     là kho đồng nát
 
một đống Tết xa nhà
                     đã han rỉ lên...
 
Chao ôi!
chuỗi ngày đêm
                     thắt
                        nút tất niên,
 
đau
   như
      một nút thừng
                       thắt cổ!
 
Vì đâu?
         Con tàu cuộc sống
 
bỏ neo
      lên bến nghỉ
      hàng năm?
 
Có lẽ
      cuộc đời
      thấm mỏi!
 
Phải sửa sang
               cái vỏ con tàu,
 
đây đó
       ít nhiều
              hoen rỉ?
 
Đêm nay -
         cái tối
             tối ba mươi
 
Các vì sao
              đi họp
              cuối năm
 
để phố rỗng trên trời
                         tắt điện.
 
Bên bếp lửa
              rét
              rình cơ hội,
 
lẻn vào trong
                  ăn trộm
                  hơi người.
 
Chúng tôi ngồi
            Đống lửa ngồi bên.
 
Vò rượu mẻ
             rót tràn sang
             bát vại
 
Mâm cỗ
              linh đình.
 
Chỉ thiếu
               ít khói nhang?
 
Lại quên
              khấn
                     người xưa
                      cùng bác mẹ? ...
 
Người ta
            đốt
                tràng pháo cười
                                 vô tận.
 
Nhưng rồi
             tiếng cười
             gục xuống
                    quanh mâm.
 
Rồi
       kỉ-niệm-mưa-dầm
                  lên tiếng gọi.
 
Rượu đã đau môi!
              Men vào đắng phổi!
 
Tiệc tàn
          xuân vẫn
                  chửa sang cho ...
 
Ngoài kia -
             năm cũ sắp đi
tung cái lạnh
                phá rừng
                phá bản.
 
Tưởng như
                quá khứ hết nhiệm kỳ
 
còn phá tán
                 trước giờ
                 suy sụp hẳn.
 
Tôi chạy trốn
                cảnh
                tan hoang bàn tiệc.
 
Ngồi uống
           trà khan
           bên cửa sổ mở toang.
 
Lá rơi
     như
         tiếng nấc thời gian,
 
nấc ở
       biên - thùy - năm - cũ.
 
Cái rét
       làm đông
                   miếng tiết bầu trời!
 
Còn tội gì
            đau hơn
                    là
                     tội nhớ thương?
 
                               *
 
Hay là ngủ
               như người lính trận,
 
quật ngã tình riêng
                         như
                             quật ngã kẻ thù?
 
Nhưng
        Chính đôi-môi những-viên-đạn-dạn-dày
 
đêm trừ tịch
                càng kêu
                 càng đắng!
 
                                  *
 
Hay là khóc
                 như người con gái
 
hãy còn khóc được
                        mỗi khi đau?
 
Nhưng ta không quen
                châm chích
                nhọt tim buồn
 
cho nó chảy
            muôn dòng lệ đỏ!
 
Nước mắt
             có bao giờ
                         khuây khỏa được
                                      người ta? ...
 
                                  *
 
Hay là
      rên rỉ giống heo may?
 
Nhưng
        gió ấy
              đã đôi phen nức nở
 
làm đau thêm
                trái đất khổ đau này!
 
                                       *
 
Hay là
       giang tay
                  bóp cổ
                         mọi lời than
 
như
     một kẻ
              sát-nhân-tình-cảm?
 
Nhưng
         bàn tay không chịu
                               rắn đanh!
 
Quả đấm
        chối từ
                không đấm ngực!
 
Người ta
           chẳng thể lấy kìm
                                  kìm kẹp nát
                                          buồn thương ...
 
                                  *
 
Hay là
     đi giải trí?
                Đánh lừa tim
 
vài điệu múa
                 dăm bản đàn nhộn nhịp?
 
Nhưng
      chính ta
               là người
                     đi giải trí
                             người ta.
 
Cây đàn đó
           thường khi
                        thôi thúc nhạc,
 
bỗng dưng nay
                  treo cổ
                  cuối gian nhà!
 
                                  *
 
Tôi vốn
      chuyên nghề
                          cung cấp
                                mọi niềm vui
 
Mà chẳng thể
               ba lơn
                          cùng
                         kỉ niệm ...
 
Tôi ngồi
       hóa đá
             giữa giao thừa
một pho tượng
           đục bằng đau khổ
 
Không!
        Hãy đi đi!
                  Dù đi buồn đứt ruột
 
Con tim
            dù
                hoen ố
                         nhớ thương!
 
Đi!
      Dù biết
              khổ đau còn là luật
của trái đất này
                    khi
                         nó chuyển mình đi!
 
Hãy thù ghét
                mọi ao tù
                             nơi thân ta rữa mục,
mọi thói quen
                nếp nghĩ - mù lòa!
 
Hãy sống như
                   những con tàu
                                 phải lòng
                                        muôn hải lý,
 
mỗi ngày
          bỏ
              sau lưng
                      nghìn hải - cảng - mưa - buồn!

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018