tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng đất khác của tổ quốc đã mất, nhưng tất cả bọn chúng đều im lặng  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
Hơn 600 tờ báo ở Việt Nam đồng loã bán nước
Hội Nhà văn Việt Nam đồng loã bán nước
Các hội hè Việt Nam đồng loã bán nước
Các trí thức Việt Nam đồng loã bán nước
Thằng bán nước tự cho mình sáng suốt
Thằng đồng loã bán nước tự cho mình khôn ngoan
Chọn tư thế khom lưng quì gối để làm gì đéo biết
(ngoại trừ việc bú cặc thằng Trung Quốc)
 
18.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018