tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Cặc đương thời  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
(tặng Tổng Hồ, Nông, và các đồng chí lông nhông)
 
Chúng kháo tao xổi tình làm mới cặc. Chúng riếu tao vợ bỏ rõ là liệt cặc. Chúng rỉ tao bà rằng bà rí thì là đĩ cặc. Chúng phao tao vật nhau với giặc mà không bị bắt chắc công an cặc. Chúng ngó tao “đụ vỡ sọ” bèn hô to có khủng bố cặc. Chúng bêu tao vừa phẫn nộ vừa cười hô hố cầm chắc là thằng tâm thần cặc. Chúng khều tao không làm trò (mèo) thì reo là thằng không biết giễu cặc. Chúng cóp nhặt cộc cạch rồi hất mặt dạy tao trình diễn cặc. Cặc không chỉ là từ vựng có nghĩa xìu hay nứng, mà nội dung của nó còn là sự bài tiết thẳng thừng cái không thể dửng dưng trước sự lố bịch giả hình trí thức, nghệ thuật, chính trị, đạo đức. Đạo đức cặc phải là cặc cứng sau khi lồn nứng. Nhưng chính trị cặc lại là cặc xìu ngay khi Trung Quốc hù nứng. Nhưng nghệ thuật cặc lại là cặc nứng đồng thời với công chúng nứng. Nhưng trí thức cặc lại là cặc lúc lắc chủ thể từ xìu sang nứng. Và ngày mai lại biểu tình nứng. Khi cặc đảng cộng sản Trung Quốc cứng thì cặc đảng cộng sản Việt Nam xìu. Vì hai đảng cùng một bìu.
 
15.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018