tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Game (*)  [chuyên đề  VIẾT CHO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA]
 
1. Quốc hội Việt Nam người Tàu hay người Việt?
 
2. Chính phủ Việt Nam người Tàu hay người Việt?
 
3. Báo chí và Truyền hình Việt Nam quan tâm đến cái gì nhất:
        A- Bóng đá?
        B- Sexy show Hoàng Thùy Linh, Yến Vi?
        C- Tàu chiếm Hoàng Sa & Trường Sa?
 
4. Bao nhiêu người có câu trả lời giống bạn?
 
 
(*) Ai trả lời đúng xin mời đi tìm các sử gia Ngô Sĩ Liên, Trần Trọng Kim, Ngô Thì Sĩ… để lãnh thưởng. Nếu không tìm được các ông ấy thì cứ hỏi ông Dương Trung Quốc.
 
14.12.2007
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018