tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Lời cuối thư | Đời người  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Lời cuối thư

 

Mẹ, mẹ thân yêu, mẹ hãy coi con như đồng bạc cuối cùng của mẹ,

có thể tiêu bất cứ lúc nào...

 

 

Đời người

 

Hiện lên. Hát. Quyên tiền. Kiện. Cãi cọ…

Rồi biến.

 

-----------------
Nguồn: "Loay hoay giữa sa mạc" (truyện/kí) - Đinh Linh
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018