tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hình dạng của tinh thần nhà văn Việt  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

“Tinh túy tinh thần của một nhà văn nằm ở gáy anh ta”.

 

Một (số) nhà văn Việt Nam tò mò, muốn nhìn thấy tinh túy của mình. Hắn cố gắng ngửa cổ để nhìn. Ngửa mãi. Ngửa mãi. Một ngày nọ, hắn ngửa ngược 360 độ, và hắn đã nhìn thấy tinh túy của mình. Thì ra, tinh túy tinh thần nhà văn Việt Nam hình đầu rùa, thâm sít.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018