tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đuổi bắt mặt trời  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Tôi đang cày xới trên cánh đồng của mình thì Người Anh Lớn đến bảo tôi: “Sao chú mày không đuổi bắt mặt trời? Nếu chú mày lấy được mặt trời thì chỉ cần bán cho mỗi người một mảnh năng lượng là giàu to đấy, cần gì phải nai lưng cày cuốc cho mệt.”

Nghe lời Người Anh Lớn, tôi bỏ công việc, bỏ gia đình để đuổi mắt mặt trời, hy vọng mình sẽ phất lên nhanh chóng. Tôi chạy theo mặt trời qua núi cao vực sâu, ngắt lá cây cỏ dại trên đường, uống nước suối cầm hơi, tôi săn đuổi ngày này qua tháng khác. Tôi cứ chạy mãi như vậy cho đến hết vòng trái đất. Khi quay trở về quê nhà, sức cùng lực kiệt, nhưng trước khi gục xuống tôi còn kịp nhìn thấy Người Anh Lớn cùng với vợ con tôi đang ngồi trong nhà tôi, ăn bánh mì lấy ở cánh đồng ngày xưa tôi gặt hái.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018