tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Trốn chạy  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Bị người đời truy đuổi, tôi sợ hãi trốn chạy vào một ngôi trường. Nhưng trốn ở đâu cũng bị người ta tìm thấy. Cùng đường, hết cách, tôi bèn biến mình thành ngôi trường. Tay chân tôi dài ra thành những hành lang, đầu tôi ngẩng cao thành tháp chuông, ngực tôi phồng lên thành những lớp học và bộ phận sinh dục của tôi biến thành phòng vệ sinh. Không còn ai tìm ra tôi được nữa. Và cùng với mưa gió, thời gian rơi những nét vàng u uẩn xuống mái trường vốn đã rêu phong.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018