tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Người xó xỉnh  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Chúng ta đều là những người thương yêu xó xỉnh. Chúng ta nấp vào một góc phòng cô đơn, một khung trời biệt lập. Để rồi lâu lâu chúng ta chạy ra giữa đám đông và gào lên “có tôi đây, có tôi đây”, rồi vụt chạy trốn vào chốn ẩn nấp an toàn của mình.

Thực ra, cái cách con người thể hiện mình trong thế giới này là như thế đó.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018