tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Tia chớp  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Trời đầy mây đen rồi mưa rào rạt. Nhân gian đã đi ngủ hết vì buồn. Tôi nhìn thấy ánh chớp rồi nghe tiếng sấm rền vang. Tia chớp đó đi vào trong đầu tôi thành một biểu tượng của tia chớp. Tôi phải diễn tả tia chớp ấy với nhân gian bằng lời nói dù không diễn tả nổi. Nó chớp sáng quyền uy và chói lọi. Còn ngôn từ miêu tả nó chỉ là một xác ướp, một tia chớp đã bị biến hình.

Dù vậy, nhân gian cứ tưởng tia chớp của ngôn từ là tia chớp loé của bầu trời. Và vì thế mà tia chớp của ngôn từ là vĩnh cửu.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018