tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hội viên  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Nguyễn Văn Xôi vừa được kết nạp vào Hội tỉnh X. Sau lễ là tiệc liên hoan, bia rượu như suối đổ, ba hoa văn hào thi bá như sấm động, mặt ai cũng vênh vang mãn nguyện. Xôi phơi phới chếnh choáng bay xế về đến nhà đã nửa đêm. Con chó Bợm sủa lạ, lúc đầu doạ nạt hung hăng rồi ra giọng hãi, chui tọt xuống gầm bàn tru ư ử như thấy ma. Vợ Xôi khóa cổng vừa quay vào đã nghe Xôi nhe răng rít lên:

- Hãy đợï đấy, rồi ông sẽ dạy cho mày biết ông là ai!

Vợ Xôi nhìn mặt chồng, thảng thốt kêu không ra tiếng:

- Ủa, sao thế này?

Xôi cười hắc hắc:

- Vào HỘI rồi! Là HỘI VIÊN rồi! Tỉnh ta năm nay chỉ kết nạp có hai mống: tôi và nhà thơ gái Ngọc Sen thôi đấy.

Vợ Xôi thì thầm:

- Mà sao cái mặt ông thành ra vuông?

Xôi cười khẹc khẹc:

- Ngu ơi là ngu! Cái mặt có được đúc khuôn vuông vức thì mới chính thức là diện mạo HỘI VIÊN chứ. Cô có thấy mặt chú Sáu Chủ Tịch Hội chưa? Mặt chú ấy chức sắc có khác!

- Là sao?

- Chú đã đúc được cái mặt thành hình tam giác ra góc ra cạnh đường bệ ồn định rồi.

Vợ Xôi định hỏi xuôi hay ngược lại thôi, bỏ vào phòng ngủ trong lúc Xôi khệnh khạng nghiêng ngả đi nhà xí.

 

2005

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018