tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đối thoại tù mù  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
- Đụ mẹ mày, đụ mẹ làm, đụ mẹ chi, đụ mẹ đó?
- Đụ mẹ dạ, đụ mẹ thưa, đụ mẹ tôi, đụ mẹ đứng
  ôm đối thoại ĐM mạ vàng nạm bạc chính-nghĩa-nứng-buồi
                                                giữ vững lập-trường-ngồng-cu
  cái lý lẽ giản dị và thường tình
  bao côn trùng chân quê và ếch nhái bình dân bày ra
  trước viễn cảnh trùng vây huy hoàng bùn đất vũng lầy cỏ ướt
                                                        ngày thường ngâm ngợi
  1 điểm hẹn sau cơn mưa:
                                chân trời rọi sáng, gió nắng ca hoan...
  4 biển chiếu giường trăng sao quay bay tít mòng cụp lạc
  râu nựng tóc, mắt nựng môi, mình nựng mẩy...
  giàn nhạc vĩ cầm thống khoái hòa âm vút tuyệt, sóng lăn
  nghiêng       dội        4 bề vũ trụ càn khôn
  à uôm à uôm à uôm  mmmmmmmmmmmmmmmmm
  uệnh oang uệnh oang uệnh oang ggggggggggggggggg
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  trong và vang ngấn giọt đồng hồ cát               tí tách...
  ngã xuống tù mù                thiên địa
 
  Trả lại bên kia sấp ngửa thời gian ma giáo chơi trò bịp lận
  trên từng giờ dục vọng cuồng phong
                                                nguyệt rèm thu lay động thủ
  đốn ngã và hạ huyệt những chiếc hôn cú má giữa cong cớn
  õng ẹo bốn mùa
                                    thu đông xuân hạ
  cuộc tử chiến êm ái mù trời bụi cuốn...
  nổ ra từ đầu cành cội rễ nõn nường nịu nũng lay lung...
  không vượt qua vạch phấn định mệnh — trầm tích
                                                             úa vàng thạch mộ
  ngày tháng vẫn đều            nhịp rơi
  rỉ
  rả       ngấn giọt hải hồ lượng bồ tát
 
- A ha! Trang giấy trắng trinh, sợi chỉ, cây kim, tên người, tên đất
   một thời, những thời mọc lên triệu cánh rừng cấm
- Cột chống ngồng cu buộc trói 365 sợi giây thừng nhão
- Thời gian. Ừm mmm! Thời gian đạo đức gái gãy trát phấn tô son
- Gã trọng tài tĩnh lặng gãy răng, sứt đầu, lỗ trán...
 
- Xin lỗi, tôi phải đi gấp
  ngoài kia ngày cũ qua đời
                                ngày mới hồi sinh sương rơi lác đác tù mù đợi.
 
9.2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018