tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
MỘT HÀNH VI VĂN HÓA CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI LƯƠNG TRI CỦA CỘNG ĐỒNG & LÒNG KIÊN NHẪN CỦA NGƯỜI ĐỌC - HAY TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH VỀ SỰ THÀNH CÔNG CỦA MỘT TRƯỜNG THIÊN TIỂU THUYẾT MANG KHÁT VỌNG ĐI VÀO VĂN HỌC SỬ THẾ GIỚI TRONG THẾ KỶ 21 ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ TỰ GIÁC KIỂM DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH & CẮT XÉN THÀNH MỘT TRUYỆN CỰC NGẮN DÀI BA CÂU CHO PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÀNH MẠNH VỀ MẶT TRUYỀN THỐNG & BẢN SẮC VĂN HÓA  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Hắn ngủ vạ vật, nước dãi chảy thành dòng nơi khoé mép khi rạng sáng. (đục bỏ 1879 trang và 3 dòng). Sao mai lại lấp lánh trên nền trời thủ đô sau cơn mưa. Hắn đứng dậy kéo màn cửa chờ một ngày mới sẽ đến.

 

29/7/2004

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018