tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Đi tìm   [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Hắn giãy giụa. Hắn gào thét. Hắn đá, hắn đạp...

Hắn muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng vô hiệu. Những đốt xương như những song sắt. Những thớ thịt như những bao gai trùm kín, tối mịt.

Gia tài hắn chỉ có mỗi cây viết.

Hắn dùng cây viết mài trên những đốt xương. Hắn dùng cây viết mài trên những thớ thịt, hy vọng một ngày nào đó những song sắt và những bao gai sẽ mòn đi.

Hắn sẽ bẻ gãy được song sắt, xé toạc được bao gai. Hắn sẽ thấy ánh sáng. Hắn sẽ bước ra...

Nơi ấy, sẽ có một chân trời, hoàn toàn mới...

 

17/5/2016
 

 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018