tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thơ ca và miếng ăn   [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Nhà thơ mang về một tuyển tập dày cộp, nói với vợ: “Ảnh, tiểu sử và thơ của anh ở trang 296.”

Hôm sau, nhà thơ về nhà, thấy trên bàn có mẩu giấy ghi: “Bữa trưa của anh ở trong sách dạy nấu ăn trang 215, còn bữa tối ở trang 217.”

Từ đó nhà thơ rất sợ đói. Vì ai cũng biết là chàng luôn liếm mép sau khi đổ tội.

Chàng bèn tự xây thêm một bếp ăn phía sau kệ sách. Nó được ngăn lại bởi một bức tường dày còn hơn cái bìa sách để chàng còn có thể ba hoa với mọi người về “thơ ca và nỗi sợ hãi”. Nhưng dù đã khoá kín với đủ loại ổ khoá đạo đức, miếng ăn của chàng vẫn được mọi người tìm thấy trên trang ba (hay trang năm trang bảy gì cũng được) trong bất kỳ cuốn sách nào của nhà thơ.

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018