tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Kiềm chế cơn giận  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

‘Anger is poison.
You must purge it from your mind or else
it will corrupt your better nature.’
‘Cơn giận là thuốc độc.
Bạn phải tẩy sạch nó ra khỏi trí óc của bạn, nếu không
nó sẽ làm hư hại bản tính tốt hơn của bạn.’
(Christopher Paolini)

 

KIỀM CHẾ CƠN GIẬN

 

Có lần họ nghe tiếng cãi vã rồi tiếng vật gì đó bị vỡ.

Có lần họ nghe tiếng cãi vã rồi tiếng cánh cửa đóng sầm.

Có lần họ nghe tiếng cãi vã rồi tiếng đập điện thoại xuống bàn.

Có lần họ nghe tiếng cãi vã rồi tiếng bánh xe rít xuống đường giữa đêm khuya.

...

Và sau mỗi lần nghe những âm thanh từ sự giận dữ như vậy, họ trao đổi với nhau, tìm cách gì hay nhất để kiềm chế cơn giận.

Rồi họ biết được rằng kiềm chế cơn giận là một nghệ thuật trong cuộc sống, ngoại trừ nàng...

 

Sydney 05/2014

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018