tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Phờ phạc với một người không phải là sony  [chuyên đề  TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC TRONG VĂN CHƯƠNG]
 
Người đẹp ngớ ngẩn ngủ với tôi
ngày xanh hôm trước; giờ mơ thằng
bụng phợ*, đít to hơn tôi,
có nét cười gượng gạo __ Thằng này lấy
người phụ nữ da sần sùi, chân
cong, dẫn theo cặp ngực nhỏ __ Nàng
mang bộ lông mịn trên nắp
âm hộ, và hơn nó một tuổi. Là
người đàn bà đẹp, ngủ với tôi
mùa xuân năm trước. Nàng – đã đùa
bỡn tôi, đã bỏ tôi phờ
phạc ngày đêm trong tình trạng đói. Này
ông cặc. Tôi mang bầu. Mỗi khi
mớ. Tôi thấy tôi ngóc đầu khỏi
khoảng không hỗn độn, để nhớ
nàng là người đẹp ngớ ngẩn, ngủ với
tôi ngày xanh hôm trước. Trên bức
tường mùa thu đầy tiếng chân quen
(Tây Côn mùa nắng 2003)
 
---------------------------------
Chú thích:
* Mê thằng bụng phệ [phát âm theo kiểu Bình Định]

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018