tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Ả viết lách sân si  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Ả cẩn thận đong đếm đời mình bằng từng muỗng cà phê khuấy phần não vẫn còn phủ khá nhiều sân si, bên ngoài hộp sọ, họ ước lượng giá trị cá thể bằng tổng số chữ tác phẩm sắp xuất bản, bài thơ ý tưởng còn đang sắp đặt trong đầu, tên bìa sách táo bạo đủ đảm bảo tám mươi phần trăm sống còn da mặt tác giả phải tương thích với độ dày xuất hiện trên chiếc giường văn đàn đôi, ba, tư, tập thể cùng những chiêu dụ lấy lòng bạn diễn [đọc], nội dung chiếm những yếu tố hai mươi phần trăm đại loại còn lại: đèn chớp tư duy, cảnh phông văn phong, bố cục tự trọng ... vân vân và vân vân ... toàn những chuyện lẩn thẩn.

Do tánh hiếu kỳ, ấy cũng vì sân si chưa dọn sạch, một hôm ả thử độn cao ngực bằng hai trường thiên tiểu thuyết cường điệu, diện bộ áo tắm môtíp trắng đen hai bài báo giới thiệu [tác] giả lẫn phẩm, ả thử đi một đường lả lướt quanh chiếc giường, hầu như không còn chỗ trống, lập tức hai ba cánh tay mời ả cưỡi người xem chữ, chưa kịp định hồn thì chính lúc ấy hộp sọ đóng sập lại, ả vĩnh viễn bị nhốt ở bên ngoài.

 

 

---------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018