tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Adam, Eva và những quả táo héo  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Những quả táo héo nằm lăn lóc giữa vườn địa đàng. Vướng cả vào bước chân quàng xiên của Adam làm gã này trượt ngã. Khi gã tưởng mình sắp trở thành thượng đế.

Eva, nàng chỉ là một cái cớ hay tuyệt.

24/11/2003

 

-------------------------

Cùng một tác giả:

Trăng khuyết


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018