tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hoả thiêu  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Có dạo ở Sài gòn tôi được một thầy chùa cho ở nhờ trong nhà kho, nơi dùng chứa củi. Tôi ngủ ở giữa, xung quanh củi chất cao đến trần nhà.

Thỉnh thoảng bọn thanh niên trong xóm mang gái giang hồ vào hành lạc dưới hiên chùa. Tôi ở trong nhìn ra, xem bọn chúng thay phiên nhau hì hục suốt đêm trong mùi hoa sứ và khói nhang thoang thoảng. Gần sáng, tôi châm lửa vào đống củi tự hỏa thiêu.

 

-----------------------------------

Cùng một tác giả:

"Cải táng"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018