tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hậu hiện đại ở Việt Nam [2]  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Để đạt được một tầm vóc kiến trúc «đàng hoàng hơn, to đẹp hơn», người ta đã mở một cuộc thi quy tụ giới kiến trúc sư khắp đất nước nhắm đến việc quy hoạch lại các đô thị, sao cho «hiện đại và đậm đà bản sắc dân tộc».

Cuối cùng người ta đã tìm ra một người đoạt giải nhất.

Đó là một ông nông dân, người đã vẽ một đường mảnh xíu bằng mật ong dài ngoằn ngoèo vô tận, hàng triệu con kiến đen bu vào vẫn chưa hết chiều dài của nhức mắt của nó.

Điều đó giải thích về hình ảnh các đô thị hiện tại, với các con đường mới ủi dài tít tắp và năng lực phân lô bán nền cho đầu đường góc chợ mọc lên khắp nơi. Tha hồ mát xa thịt chó gội đầu. Để tiện phân biệt các vùng (cho rõ bản sắc), người ta dựng thêm các bảng «Welcome...» để mọi người biết được mình vừa mới đi qua hay vừa gặp một «bản sắc» nào...

Hậu hiện đại đâu phải là một câu chuyện tào lao.

 

 

 

----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018