tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Hitler chưa chết  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Khi quân Đồng Minh và Hồng Quân Liên Xô kéo vào Berlin, Adolf Hitler và Bộ Tổng Tham Mưu của ông ta đã tẩu thoát khỏi Berlin trong một chiếc tàu ngầm. Mọi đồn đoán hoả thiêu hay tự sát chỉ là tin vịt. Khi lặn xuống đáy đại dương, Hitler và bộ sậu của ông ta lạc vào một hang động đẹp như một mê cung dưới đáy biển. Còn hơn ngày xưa Từ Thức lạc động tiên. Thôi thì tha hồ rượu nồng dê béo và các loại cung tần mỹ nữ.

 

Rượu thịt mãi cũng buồn, Hitler muốn trở lại mặt đất thăm thú ngao du. Và thăm lại các địa ngục trần gian mà ông ta đã dày công xây dựng một thời.

 

Ngặt một nỗi, hang động dưới đáy biển không thông với tất cả các nơi trên mặt đất. Trên vòm trần hang động lấp lánh bao nhiêu là thạch nhũ nhưng chỉ có 4 lỗ thông hơi. Mỗi lỗ làm một cửa hang. Mỗi cửa hang nối duy nhất với một quốc gia.

 

Có lẽ vậy mà hiện nay Hitler vẫn còn sống, nhưng chỉ tại 4 nơi có đấu nối với lỗ thông hơi...

 

 

 

----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018