tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Kafka không ở Rang Phan  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

 

KAFKA KHÔNG Ở RANG PHAN

 

Sau mấy vụ ở Hiroshima và Nagasaki, sau này là Chernobyl, mấy ông khoa học gia tóc râu đều bạc phát hiện chỉ có vài loài côn trùng, ví dụ như gián, bọ chét vẫn sống tốt, thậm chí sống khoẻ. Nhiều con còn đẫy đà, to lớn, bóng mượt.

Hình như sắp có giải Nobel cho mấy cái nghiên cứu này.

Cho nên ở nơi nắng như Rang mưa như Phan, người ta đang xây hai ngôi nhà. Cho gián.

Không cần Kafka, người ta hàng ngày vẫn thấy hàng đàn gián lũ lượt ra vào hai ngôi nhà mới. Do mập ú nên nhiều con bị lật ngửa, không làm sao xoay lại được, cứ nằm huơ mãi mấy cái chân ngo ngoe ngắn tí lên trời. Đôi khi nằm ngo ngoe vậy, gián mới thấy đời thế mà vui.

Ai đó nói: “Đông vui thì sẽ hơi hao.” Gián nói: “Kệ tao!”

Mà không kệ thì gián cũng không biết phải làm sao.

 
 
 
----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018