tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Thi nhân tâm sự  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]

 

Thành thật mà nói thì chẳng có gì đáng nói.

Thành thật mà nói thì chớ nên nói.

Thành thật mà nói thì tôi không bao giờ thành thật, kể luôn khi tôi nói tôi không thành thật.

 

____________________________________

Cùng một tác giả:

"Mĩ nhân tâm sự"


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018