tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
Chiều Tà đến Rạng Đông  [chuyên đề  TRUYỆN CỰC NGẮN]
(Trần Tuệ Minh dịch)

 

Rạng Đông vỡ đôi.

Mẹ kiếp.

Tôi thích Rạng Đông. Xinh gái. Tuy, lưng yếu.

Ồ, đành thế.

Phải chôn nàng một nơi nào đó. Dưới gầm nhà, có lẽ?

Cái gì vậy?

Chiều Tà đến. Nàng đến sớm.

Quá sớm. Cũng phải giết nàng mà thôi.

Quá tệ.

Xinh gái.

Chắc tối nay mình bận bịu.

Từ Chiều Tà đến Rạng Đông.

 

Nguyên tác: "Dusk to Dawn", trong Steve Moss (ed.), The World's Shortest Stories
(Philadelphia, Pennsylvania: Running Press Book Publishers, 1998)

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018