tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
nhớ nhớ quên quên ai quên cứ nhớ  [chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
 
em tên là LÊ THỊ THÁNG TƯ
em ba mươi lăm tuổi
em không còn là một đứa trẻ
em đã có hai đời chồng
em không muốn bị tổn thương
đừng ai làm em đau
em không còn nhớ
em sợ...
 
em không còn sức mạnh
em phải nuôi con
em cũng không muốn làm mặt trời
chói qua tim ai nữa cả
em đang đi
không, em đang chạy
ra xa
xa...
 
mọi người phải làm những gì còn lại
không phải em
 
em đang ở một ngôi làng lãng quên
đường không trí nhớ
số nhà là giấc mơ cuồng điên một thuở
ngôi nhà là tan vỡ
không nguôi...
 
em không còn trong thế giới
một chút xíu cũng làm rơi
nước mắt
 
cũng lâu rồi, em không còn có mặt
trong thế giới
mà mọi người
yêu phát điên, ghét phát điên
em chỉ còn biết
tiền tiền tiền tiền
và cái quyền
đặt những cái còn lại lên vai người khác
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018