tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
dẫn nhập | nhận định | tác phẩm | thảo luận |
danh mục chuyên đề
cũng hơi rắc rối và tốn kém  [chuyên đề  BA MƯƠI LĂM NĂM SAU 30/4]
 
khi nghĩ về con hổ, nó là một con thú đáng sợ đối với bất cứ ai
nhưng với người dạy thú trong rạp xiếc, nó là một chú mèo con dễ thương
nó là người bạn cùng chơi hàng ngày
nhiều khi hơi nhõng nhẽo
 
cũng như nếu ai có nghĩ về xác người và khói súng
thấy đau lòng
cũng đúng
 
nhưng nếu nghĩ đó là một cuộc chiến tranh
thì chiến tranh không có lỗi
súng đạn luôn vô tình
 
không thôi
làm sao quê hương mình
thống nhất
cho người về nhận mặt anh em
 
nhưng mà ai? người đã chọn chiến tranh
chỉ có cách chiến tranh
chiến tranh đến tanh bành
thì quê hương mình
mới thống nhất
nhân dân mình nếm mật
nằm gai
ù tai đui mắt
“ôi xương tan máu rơi lòng hận thù ngút trời...”
cho người về giải phóng
 
ai? không có ai
ai? không ai
ai? không
biết là ai
là ai
 
ai? không ai
biết? ai biết
biết ai
ai biết
 
đến cả những võ sĩ hung hăng nhất
khi đã rời khỏi võ đài
mới căm trọng tài
vì ăn gian
cả bụm máu
 
nhưng bây giờ mà đòi
một chú mèo con dễ thương
sợ lại gặp cục xương
con hổ
 
mọi người cùng khổ
cũng hơi rắc rối và tốn kém
 
 
 
----------------
 
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018