tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Báo chí Việt Nam  [đối thoại]

 

Vinh Danh Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam!

 

 

--------

Nguồn: Biếm hoạ do Nguyễn Tôn Hiệt thực hiện bằng kỹ thuật "editing" và "collage" từ một hình mẫu trên website photobucket.com, ở link:

http://s655.photobucket.com/albums/uu276/nguyentonhiet/?action=view&current=baochivietnam.jpg

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018