tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Viết là ...vệ sinh?  [đối thoại]

 

“Viết là để vệ sinh cái đầu”!*

Thôi zồi,

cụ zế khụ

Chúng cháu

từ zày

đọc = hưởng thụ những của

vệ sinh xong (từ cái đầu Kụ,

vâng, còn cái đầu đì/zì nữa chứ)

thải/tống khứ

zồi ngắc ngoải/ngứ…?

 

Cụ quá hay/hóm

cứ đùa zai

mà hình như lại còn

cố đỏm.

 

ZeMen
03/02/09

 

---------------
* Nhân đọc bài báo Tô Hoài: “Viết là để vệ sinh cái đầu”!, Đỗ Đức, Thể thao & Văn hóa (Online), Thứ Hai, 2/2/2009

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018