tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Những con chuột cống trong đống rác  [đối thoại]

 

Những kẻ chuyên bênh vực cho chế độ thối nát vẫn biết rằng chế độ là thối nát, nhưng họ vẫn ra sức bênh vực cho chế độ thối nát, vì họ nhờ sự thối nát ấy để kiếm lợi cho bản thân. Họ giống như những con chuột cống chuyên sống trong đống rác, nên họ sợ nếu không còn đống rác nữa, thì không thể kiếm ăn. Nếu có ai chê trách: “Đống rác này thối quá! Nên dọn cho sạch đi”, thì họ cãi lại rằng: “Ở đâu cũng có rác! Hãy đi chỗ khác mà dọn!”

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018