tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
không phải thơ, chỉ là nghĩ...  [đối thoại]

 

khi tôi chết đừng đem tôi ra biển[*]

biển của thằng khốn nào

có phải biển mình đâu

khi tôi chết đừng đem tôi ra biển

gặp người xưa

đau biết mấy là đau

 

bạn bè đấy

anh em mình đấy

mấy nghìn đêm gầm trên sóng bạc đầu

 

khi tôi chết đừng đem tôi ra biển

mặt mũi nào nhìn lại những hương linh

thôi

cúi xuống

ngón chân mình

mà đếm

thà làm ma-trơi-đom-đóm

một mình

 

khi tôi chết đừng đem tôi ra biển

biển của thằng nào

có phải biển mình đâu

khi tôi chết hãy bỏ tôi lỗ cống

cống dù sao cũng bởi tự mình đào

 

 

_________________________

[*] khi tôi chết hãy mang tôi ra biển (du tử lê)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018