tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Nhân đọc bài thơ “Chiều cuối năm, đi nhầm tàu ở San Jose”...  [đối thoại]

 

Nhân đọc bài thơ “Chiều cuối năm, đi nhầm tàu ở San Jose” của tác giả Lữ Quỳnh, tôi xin có ý kiến về sự nhầm lẫn của tác giả về các tuyến đường light rails ở San Jose, CA, Hoa Kỳ.

Tác giả viết: “Ngồi một mình cà phê Starbucks / ở góc đường số 3”. Góc đường này là đường số 3 và đường Santa Clara chỉ cách San Jose City Hall một block đường. Sau đó, tác giả đón light rail về Bolssom Hill station nằm về phía nam San Jose: “Đón light rail / đi Blossom Hill”. Có hai tuyến đường light rails đi từ phía bắc xuống phía nam San Jose. Chuyến thứ nhất đi từ Mountain View về Winchester và chuyến thứ hai đi từ Alumm Rock về Santa Terersa. Cả hai chuyến đi qua downtown xuôi phía nam San Jose. Thay vì tác giả đón chuyến thứ hai chạy ngang qua Blossom Hill, ông đã lên nhầm và đón chuyến thứ nhất. Thực sự, không có chuyến light rail nào nối từ Santa Teresa và Winchester như tác giả đã viết “tôi đã lên nhầm tàu / Santa Teresa – Winchester”.

Xin tham khảo :http://www.vta.org/schedules/SC_900.html

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018