tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
“Hand job” tập thể  [đối thoại]

 

Xưa nay “hand job” hoặc làm một mình. Hoặc A làm cho B. Nay nó được nâng cấp thế này. Anh A thò tay qua anh B. Anh B thò tay qua anh C. Anh C thò tay qua anh D,... đến anh Z. Anh Z lại thò tay qua anh A...

Ta đang xem một trò “hand job” tập thể.

Xin quí vị cho một tràng pháo tay!

Xong thì tự nhiên ói!

 

 

-----------------

Bài liên quan:

17.05.2011
[NHÂN CÁCH VĂN NGHỆ SĨ] ... Có phải đây là sự “gặp gỡ trong hồn dân tộc” như cái nhan đề của bài viết? Không, đây là sự lợi dụng lẫn nhau của hai chủ thể: bọn cơ hội, mất nhân cách, cùng với bọn trọc phú, quyền lực, trong vị máu nồng của quá khứ hòa với rượu tây trên bàn nhậu hôm nay... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018