tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Ta giỏi nhại ta  [đối thoại]

 

Nói hoài

phê bình và

tự phê bình

tốt

chưa tốt

những điều tồn tại

 

Hết năm nầy

qua tháng nọ

từ tổng bí thư

đến chị tổ phó

nhai lại

rập khuôn

 

Có biểu hiện tốt

có biểu hiện tiêu cực

mặt tốt phát huy

mặt xấu phải

đấu tranh. Nhưng

 

trâu đánh

tránh đâu

mặt nào còn hạn chế?

mặt nào tiếp tục phát huy?

 

Những ngôn từ ta

vẫn nhại ta. Chẳng

cần nói ai cũng hiểu

dẫu còn tồn tại đến

một thế kỷ nữa

ta vẫn nghe

phê bình

tự phê bình. Vẫn

 

bình bầu

bầu cua cá cọp

xí ngầu lắc

đồng chí đồng rận

cứ mỗi lần đại hội đảng

 

mỗi lần lại nghe

mặt nầy tốt

vẫn còn những mặt chưa tốt

mỗi lần đảng được

biểu dương

mỗi lần đất nước thêm

khốn nạn

dân tộc thêm

lạc hậu

đoạ đày

và đảng lại luôn

giàu mạnh. Bởi

 

châm ngôn của đảng

mãi là

ta giỏi nhại ta...

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018