tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Thắc mắc  [đối thoại]

 

Lài đọc được bài viết “THƠ VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI, CÁC KHUYNH HƯỚNG SÁNG TÁC” của tác giả Inrasara tại website “phongdiep.net” ở link sau đây:

http://phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=12185

Trong bài viết này tác giả có kể ra nhiều loại thơ chưa từng có mặt trong truyền thống thơ ca Việt Nam trước đó. Xin trích dẫn một đoạn sau đây:

“… Nhà thơ hậu hiện đại Việt vận dụng mọi thủ pháp tiếp nhận từ đồng nghiệp trên thế giới để sáng tạo nhiều loại thơ chưa từng có mặt trong truyền thống thơ ca Việt Nam trước đó: Phỏng nhại, siêu hư cấu sử kí, thơ phụ âm, thơ graphic, thơ thực hiện, thơ cụ thể, thơ phân thân, thơ động tác, thơ tịnh tiến, vân vân.”
(hết trích)

Quả thật là Lài chưa từng nghe đến, và không thể hình dung ra được, một số trong các thể loại thơ mà tác giả Inrasara đã phát hiện và kể tên ra như: (thơ) siêu hư cấu sử kí, thơ phân thân, thơ tịnh tiến.

Lài vào Google thử truy tìm hai thể loại thơ phân thân, thơ tịnh tiến thì Google cũng chịu phận dốt, nó chào thua, tìm không ra.

Riêng cụm từ “siêu hư cấu sử ký” thì Google chỉ cho ra cụm từ “siêu hư cấu lịch sử” trong một bài phỏng vấn nhà văn Trần Vũ, ở link sau đây:

http://www.dutule.com/D_1-2_2-128_4-3265_15-2/

Ước gì tác giả Inrasara / hoặc ai khác có cùng sự quan tâm / giải thích, định nghĩa, và dẫn ra vài ví dụ (cái này quan trọng) ở bài nào, ở chi tiết nào, của tác giả nào… về các thể loại thơ chưa từng có (?) này để Lài được mở mang kiến thức, hòng đồng hành cùng văn học Việt Nam, /từ đó may ra/ mới có cơ hội vượt vũ môn để đi ra biển lớn.

Trân trọng,

BÙI THỊ LÀI

 

Lưu ý:
- Những chữ in nghiêng là nguyên văn của tác giả Inrasara.
- Những chữ in đậm là do Lài làm để chỉ định rõ ý của mình.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018