tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
11 chữ vàng  [đối thoại]

 

Cả hai vị Nguyễn Hưng QuốcThảo Dân đều nhầm lẫn, lộn tùng bậy về cái câu tuyệt vời ấy.

Tôi là người sinh ra, lớn lên và sắp chết trong nước nên hiểu đúng trật tự của 11 chữ vàng ấy như sau:

ĐẢNG LÀM CHỦ NHÂN, QUẢN LÝ DÂN, LÃNH NHÀ, ĐẠO NƯỚC.

 

Xin chú thich cho những ai còn mơ hồ về từ ngữ:

- LÃNH là “lĩnh”, như là “lĩnh lương”, “chiếm lĩnh”

- ĐẠO thì các vị trên Tiền Vệ từng đã có lần bàn cãi nhiều rồi (đạo văn, đạo nhạc,... gì đó )

 

 

-------------------

Bài liên quan:

07.01.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Trong bài “Năm mới có hy vọng gì mới?” của tác giả Nguyễn Hưng Quốc có ít nhất 2 lần nhắc đến câu “ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÀM CHỦ”, với thái độ chỉ trích (chẳng hạn, ông cho đấy “là một khẩu hiệu sáo rỗng”). Tuy nhiên... (...)
 
06.01.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Dân biết ư? Ở Việt Nam, tất cả những gì người dân được biết chỉ là những khẩu hiệu hay những bài diễn văn dài dòng, lê thê, ồn ào và rỗng tuếch. Mọi chính sách, kể cả các chính sách xã hội, đều được quyết định một cách âm thầm, thậm chí, lén lút, đâu đó. Có vô số sự kiện lớn trong xã hội, rõ nhất là các vụ tham nhũng, dân chúng biết chủ yếu qua các phương tiện truyền thông đại chúng ở phương Tây... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tình hình Việt Nam chỉ có thể thay đổi nếu, trước hết, cơ chế quyền lực trong cả nước phải thay đổi, trong đó, quan trọng nhất là quyền của đảng và nhà nước phải được phân hóa thật rạch ròi; sau đó, sự minh bạch và tính khả kiểm phải trở thành nguyên tắc chủ đạo trong việc điều hành chính phủ; và cuối cùng, quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận phải được nhìn nhận và phải được tôn trọng. Thiếu những yếu tố ấy, mọi hứa hẹn đều là những hứa hẹn suông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018