tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Đảng lãnh đạo Nhà Nước, quản lý nhân dân, làm chủ  [đối thoại]

 

Trong bài “Năm mới có hy vọng gì mới?” của tác giả Nguyễn Hưng Quốc có ít nhất 2 lần nhắc đến câu “ĐẢNG LÃNH ĐẠO, NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ, NHÂN DÂN LÀM CHỦ”, với thái độ chỉ trích (chẳng hạn, ông cho đấy “là một khẩu hiệu sáo rỗng”).

Tuy nhiên, có lẽ vì ở ngoài nước nên ông chưa rõ: Ngay từ đầu (đã và đang) chỉ có công thức sau: “ĐẢNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ NHÂN DÂN, LÀM CHỦ” (Cũng xin khai: câu này tôi nghe nhiều người khác thuật lại). Và nó cũng chưa từng là “sáo rỗng”.

 

 

-------------------

Bài liên quan:

06.01.2011
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Dân biết ư? Ở Việt Nam, tất cả những gì người dân được biết chỉ là những khẩu hiệu hay những bài diễn văn dài dòng, lê thê, ồn ào và rỗng tuếch. Mọi chính sách, kể cả các chính sách xã hội, đều được quyết định một cách âm thầm, thậm chí, lén lút, đâu đó. Có vô số sự kiện lớn trong xã hội, rõ nhất là các vụ tham nhũng, dân chúng biết chủ yếu qua các phương tiện truyền thông đại chúng ở phương Tây... (...)
 
[CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI] ... Tình hình Việt Nam chỉ có thể thay đổi nếu, trước hết, cơ chế quyền lực trong cả nước phải thay đổi, trong đó, quan trọng nhất là quyền của đảng và nhà nước phải được phân hóa thật rạch ròi; sau đó, sự minh bạch và tính khả kiểm phải trở thành nguyên tắc chủ đạo trong việc điều hành chính phủ; và cuối cùng, quyền tự do thông tin và tự do ngôn luận phải được nhìn nhận và phải được tôn trọng. Thiếu những yếu tố ấy, mọi hứa hẹn đều là những hứa hẹn suông... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018