tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Ông Tây nón cối  [đối thoại]

 

Ở Pháp nghe đâu thành phần chính trị đông đảo nhất không phải là đảng cầm quyền, cũng không phải là đảng đối lập mà là thành phần cựu đảng viên của đảng cộng sản Pháp! Nói rộng ra ngoại vi đảng này, các phong trào ít nhiều nhiễm tư tưởng Marx, từ phía tả cũng như phía hữu của Đảng CS thì vô cùng và khôn xiết. Trốt kít, Mác xít không Lê Nin nít, Mác xít trước và sau “Ý thức hệ Đức” (tức là Mác trẻ và Mác già), Mác hậu Erfurt hay Mác tiền Gotha, vâng, ở thế kỷ này, các nhà tư tuởng tả ngạn sông Seine và các nhà đấu tranh ở Billancourt vẫn còn bàn cãi thế mới khốn nạn.

Thực tình tôi không biết ông Vincent Descombes là ai, mới định cám ơn bài giới thiệu của Chân Phương thì may sao được bạn Léon (Lương) Nguyễn kịp thời vạch mặt và tố cáo, chỉ cho tôi ngay cái nón cối ông Tây này đội chần dần ở trên đầu:

Nhưng ông Vincent Descombes là ai? Ngoài những công việc và chức vụ mà Chân Phương đã ghi nhận trong phần chú thích, ông Vincent Descombes còn là một người Marxist và là thành viên của nhóm «Socialisme ou Barbarie». Một người ở thế kỷ này mà còn theo Marxisme, còn mơ màng về chủ nghĩa xã hội như ông Vincent Descombes thì «bất mãn» và «không có cảm tình lắm» đối với tư tưởng post-structuralisme và postmodernisme là chuyện dĩ nhiên.

Theo chính sách lý lịch này thì câu chuyện của một ông Chirac, lúc trẻ từng đi bán báo Humanité (cơ quan của Đảng CS Pháp), là một câu chuyện có hậu. Đáng đời ông quả báo, sau khi về hưu chức tổng thống, về già không có nhà và phải ở đậu tại căn hộ của một gia đình tỉ phú Lebanon («Nhỏ đi bán báo CS, già phải ở đậu»). Đó là một thí dụ về chính trị, còn về mặt tư tưởng, tôi sợ là thành phần còn theo hay từng theo Mác xít, ở Pháp còn nhiều hơn là công an nhận tiền hối lộ ở Việt nam.

Để cho những cuộc tranh luận về học thuật được thoáng mát và khỏi ô nhiễm, tôi đề nghị Léon (Lương) Nguyễn lập một danh sách những nhà tư tưởng không hề, chưa từng, đong đưa và e ấp với chủ nghĩa Mác dù là thầm kín hay vụng trộm. Đây là một việc dễ, chí ít là ở Pháp, danh sách này sẽ rất ngắn.

 

 

 

----------------

Bài liên quan:

01.01.2011
[CHUYỆN TRÍ THỨC] ... Dù ông Chân Phương hổng thèm ngồi lại “trao đổi tương kính”, nhưng tui xin bịn rịn vin áo nằn nì ông ngồi lại, bởi ba cái dzụ không... lạc đề... (...)
 
30.12.2010
[CHUYỆN TRÍ THỨC] ... Cảm ơn bạn Léon Nguyễn (xin xưng hô như thế cho thân thiện) đã hồi âm nhiệt thành và góp vài ý kiến phê phán sau khi đọc lời giới thiệu và bản dịch “Mô hình trí thức Pháp” của tôi. Tôi sẽ lần lượt giải đáp các ý kiến ấy. Khi khác tôi sẽ vắn tắt hơn, nhưng lúc này năm tàn tháng chết chẳng biết làm gì... (champagne với sauterne uống mãi cũng chán!). Được dịp thong thả trò chuyện với bạn, tôi xin nhân tiện cung cấp thêm cho độc giả Tiền Vệ nói chung một vài thông tin có thể giúp ích cho việc tiếp nhận tài liệu nói trên... (...)
 
27.12.2010
[CHUYỆN TRÍ THỨC] ... Chân Phương khi dịch một bài nào đó, khoái có thói quen “Lời người dịch” với “Chú thích của người dịch” rất đáng đồng tiền. Mấy nhời kia vừa lớn về kích cỡ, vừa nặng tính mô phạm, và nhất là cực to về... chất nổ... (...)
 
26.12.2010
[CHUYỆN TRÍ THỨC] ... Nhưng ông Vincent Descombes là ai? Ngoài những công việc và chức vụ mà Chân Phương đã ghi nhận trong phần chú thích, ông Vincent Descombes còn là một người Marxist và là thành viên của nhóm «Socialisme ou Barbarie». Một người ở thế kỷ này mà còn theo Marxisme, còn mơ màng về chủ nghĩa xã hội như ông Vincent Descombes thì «bất mãn» và «không có cảm tình lắm» đối với tư tưởng post-structuralisme và postmodernisme là chuyện dĩ nhiên... (...)
 
23.12.2010
Về tương lai trí thức Pháp  (tiểu luận / nhận định) - Descombes, Vincent
... Điều mà không ai có thể tiên liệu vào thời đó là tương lai của mô hình trí thức Pháp sẽ không hình thành qua lối kế tục như người ta vẫn nói: trước thì chúng ta có đại văn hào, sau là nhà bác học lớn trong một ngành khoa học đạo đức (sciences morales). Nhưng ngày tàn của nhà bác học có vẻ sắp đến nơi và ai sẽ tiếp nối vị này đây?... [Bản dịch của Chân Phương] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018