tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Sự bôi nhọ khủng khiếp  [đối thoại]

 

 

người phụ nữ rất Bắc

(thật giống mẹ nuôi tôi)

đã làm tôi bật khóc

chúng tôi xuống đường Paris

mà lòng hướng về Hà nội

chúng tôi đã làm việc nên làm

lòng càng khâm phục những người ở Việt Nam

cả gan

nghịch ý thái thú quan

 

hình ảnh đó

đã vào lòng tôi

như câu nói muôn đời

giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh

hình ảnh đó

khiến lòng tôi kiêu hãnh

Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam

 

tôi yêu tiếng hát Uyên Linh

tôi yêu tiếng Việt mình

bạn bè kháo nhau trên facebook

cô ấy thành ngôi sao cao vút

 

 

bữa sáng nay

tôi thấy tấm ảnh này

sốc sốc sốc

 

những dòng chữ không thuần việt

hầm hố chợ búa

đã bôi nhọ lên khuôn mặt

người phụ nữ Việt Nam

xuống đường bảo vệ non sông

 

họ

đã bôi nhọ

dòng giống Lạc Hồng

 

S/20/12/10

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018