tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Lý sự cùn chơi, nhân có một người bị bắt như nhiều người đã bị bắt và như nhiều người nữa sắp bị bắt...  [đối thoại]

 

Khi chưa ngủ mi có tội vì chưa chịu ngủ cho yên phận

Mi ngủ ư? Tội nặng hơn vì quên phận sự canh gác

Ngủ với vợ à? Tội lớn quá lắm

Vì có thể vợ mi sẽ đẻ ra một thằng ăn cướp

 

Mi không làm gì à? Tội nặng!

Vì mi chẳng chịu làm gì cho xã hội

Mi làm một điều gì, ví dụ như đi ỉa?

Tội quá nặng vì phóng uế vào xã hội tốt đẹp

 

Mi thở, mà lại thở tự nhiên? Thật quá thể!

Làm như không khí này là của mi, đồ vị kỷ?

Mi ăn à? Thôi rồi, lương thực thế giới này hao hụt vì mi!

Mi uống nước? Đất biến thành sa mạc một phần vì mi đó

 

Mi sống và làm việc à? Không thể tha thứ

Vì mi sống chiếm một phần cuộc sống

và mi có thể làm điều xấu xa như bao kẻ xấu xa.

Mi chết ư? Tội cuối cùng: Kẻ đào tẩu, làm thiếu hụt loài người

 

Gì thì mi cũng có tội, cả bọn mi đều có tội

Kẻ viết bài này và những kẻ đọc bài này

Bọn mi đều phạm vào Điều X, Khoản Y, Mục Z, Bộ luật KOUKAK!

Lẽ ra ta phải bỏ tù buồng trứng của bà Âu Cơ!

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018