tin & thư | chuyên đề | tác phẩm mới | tác phẩm của tháng | đối thoại | tác giả | gửi bài | góp ý |
sinh hoạt
đối thoại
Khi góp ý về vấn đề chuyên môn thì nên cẩn thận  [đối thoại]

 

Đọc bài góp ý của Quỳnh Trung, thấy “ngồ ngộ”, nên tôi xin nói vài lời:

 

========

 

Quỳnh Trung: Khi tempt là động từ, thì dùng là to tempt s/o into doing something hoặc to tempt s/o to do something; nhưng khi tempt gần như là tính từ (tempted) thì phải là “tempted to do something”. Trong cụm “feel tempted”, tempted ở đây gần như là tính từ, nên sau nó không thể là into mà là to, và như vậy cần viết lại là: readers might feel tempted to ask...

 

THẬT RA,

=> “tempt” là động từ, và không bao giờ “gần như là tính từ”.

=> “tempted” là past participle của “tempt”, có thể được dùng như tính từ (past participle used as adjective), chứ không bao giờ có cái gọi là “gần như là tính từ”.

=> “tempted to do something” và “tempted into doing something” đều đúng văn phạm, và tất nhiên “readers might feel tempted into asking” là đúng. Ví dụ:

- She gripped it, but felt tempted into flinging it out the window, wishing she'd never answered it. (Trong cuốn tiểu thuyết The Devil's Pawn, của M. J. Macie, lulu.com/mjmacie, 2007, trang 144.) [Bấm vào đây để xem]

 

========

 

Quỳnh Trung: Below chưa bao giờ là adjective để có thể đặt trước noun như vậy.

 

THẬT RA,

=> “below” vẫn có thể đặt trước noun. Ví dụ:

- Please answer the below questions succinctly: 1. (20 points) Rescorla-Wagner model: Write a computer program (in Matlab or any other programming language) that learns first-order conditioning according to the Rescorla-Wagner learning rule... (Trong Exercise 1, môn “Animal Learning and Decision Making: Psychological, Computational and Neural Perspectives” ở Princeton University.) [Bấm vào đây để xem]

- Answer the below questions . (a) What are the corporate bond classifications used by bond information services? (Trong phần câu hỏi ở cuối chương 7, trong cuốn Bond Markets, Analysis and Strategies, của Frank Fabozzi, Prentice-Hall: Englewood Cliffs, New Jersey, 2003 [được sử dụng trong “Fixed Income Markets Course” do Professor Philippe Jorion phụ trách, tại Paul Merage School of Business, University of California, Irvine]) [Bấm vào đây để xem]

 

========

 

Quỳnh Trung: Không ai nói “learn through...” mà nói “learn from...”

 

THẬT RA,

=> Người ta vẫn dùng “learn through...”. Chỉ cần gõ “learn through” vào Google.com thì sẽ thấy 950.000 trường hợp. Gõ “learn through” vào Amazon.com thì sẽ thấy vài trăm cuốn sách có nhan đề “Learn through”...

 

========

 

KẾT LUẬN:

Khi góp ý về vấn đề chuyên môn thì nên cẩn thận. Kẻo mà...

 

 

---------------

Bài liên hệ:

22.05.2010
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... Tôi xin phép trở lại với một số câu hỏi từ góc độ (dịch thuật) đã nêu, mà theo tôi chưa được bài viết “Trả Lời Ông Phêrô Bùi” làm thoả đáng, như sau: 1) Anh/chị (viết bài đó) dường như chưa đọc hết câu hỏi #5 của tôi về cách dịch câu “Đơn giản là thờ cái hệ thống” thành “Or more simply, ones has better worship the system”?... 2) Anh/chị cũng có lẽ chưa đọc câu tôi hỏi về cách dịch “May-Cồ” thành “movie or pop stars”?... (...)
 
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... “However, readers might feel tempted into asking (not the translator, but the “known-to-be-demanding” editors) a couple of below questions...” - Khi tempt là động từ, thì dùng là to tempt s/o into doing something hoặc to tempt s/o to do something; nhưng khi tempt gần như là tính từ... (...)
 
20.05.2010
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... BBT Da Màu ‘cảm thấy cần lên tiếng về câu nói “bóng gió” của người ký tên là Phêrô Bùi’ về lối làm việc của mình? Tại sao tôi phải nói “bóng gió” nhỉ? Câu “...thực ra chúng tôi đã gửi bài cho Da Màu, nhưng nhóm biên tập viên có lẽ quá bận rộn, đã không hồi đáp...” rõ ràng là thuật lại theo nghĩa đen từng từ đấy chứ? ... (...)
 
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... Vì bài đăng trên Tiền Vệ ám chỉ đường lối làm việc của Ban Biên Tập Da Màu, chúng tôi cảm thấy cần lên tiếng về câu nói “bóng gió” của người ký tên là Phêrô Bùi: “This article should have been sent to damau.org; in fact we did send it there, but the editors, who are perhaps too busy, did not respond to stuff like this...” (dịch: bài này đáng lẽ phải gửi cho Da Màu, và thực ra chúng tôi đã gửi bài cho Da Màu, nhưng nhóm biên tập viên có lẽ quá bận rộn, đã không hồi đáp về những chuyện như thế này...) ... (...)
 
18.05.2010
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... It is usually a big happiness for us idle readers to run accross a Vietnamese piece of literature translated into a different language, not only due to the current critical need for us to be globalized or just one’s curiosity to see how a Vietnamese mermaid is metamorphosed into a foreign princess in her splendid exotic wedding gown, but also because of another legitimate expectation — to simply learn something interesting and useful concerning translating our (very dear) mother tongue into a “step-mother tongue” and/or vice versa, in purely technical or academic terms... (...)

 

 

------------

Đã đăng:

16.05.2010
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... Lý Đợi is wise and sensitive enough to “declare” right from the beginning, “It is impossible to translate poetry, yet it is also impossible not to translate it.” I admire his wisdom and sensitivity, yet I think it is not completely useless to analyze the translation in technical terms, which I believe will not lessen our readers’ enjoyment of reading his really cool poems. Below are just a few questions that might show up during the course of reading the English version of “Bọn mày tưởng tao là ai?”... (...)
 
15.05.2010
[DỊCH THUẬT VĂN CHƯƠNG] ... It is unexpected to re-meet Lý Đợi with his new piece, “Mới khai quật được bản sắc văn hóa Việt Nam”, which sounds quite “aggressive and wicked”. The translation is admirable, too, trying to keep parallel with the source text on the whole; however, there still seem to be some faint “flaws” in it, which could turn it a little less amazing. Please permit us (idle) readers to note a few below... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2018